Knielende Nephthys, Vaticaans Museum, foto: Petra LetherKronen en hoofdtooien van goden.

 

Iedere god of godin heeft specifieke kenmerken die hem of haar onderscheiden van andere goden. Veel goden zijn herkenbaar aan het voorwerp en/of de kroon die zij op hun hoofd dragen. Bekende voorwerpen zijn bijvoorbeeld de zonneschijf, lange veren, vogels, sterren of koehoorns. Doordat veel goden ook eigenschappen en specifieke kenmerken overnamen van andere goden, is het weleens moeilijk te onderscheiden om welke godheid het nu precies gaat. Sommige goden dragen ook nog eens verschillende kronen en er bestaan ook talrijke varianten op de kronen. Uiteindelijk zal de context duidelijk moeten maken om welke godheid het gaat. Hierbij valt te denken aan andere afgebeelde godheden, de specifieke scène waarin de god of godin staat afgebeeld, in welke regio, stad of dorp de afbeelding is aangetroffen etc. Vaak ook bieden de teksten die bij de afbeelding staan uitkomst, daarin wordt de godheid doorgaans bij naam genoemd. De veelheid van symbolen die een godheid op het hoofd kan dragen is enorm. Hierbij van velen een lijntekening. Later wordt dit verder aangevuld. Met een klik op de gemarkeerde namen komt u bij de artikelen terecht, met een klik op de plaatjes ziet u een afbeelding.

Foto 's: Nephthys, Satis,  Noet, Geb, Hapy, Selket, Waset, Mandoelis, Nefertem, Hemsoet Petra Lether/ Hemsoet, Jan Koek/ Bes, Ton Wolke/ plaatjes kronen, André Dollinger/overige foto's J. Baardemans en museawebsites.

© 2013 Joke Baardemans

Bronnen: The Crowns of Pharaoh: their development and signifiance in Ancient Egyptian kingship, S. Collier; The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, K, Goebs. Women in Ancient Egypt, G. Robins; De geheimen van het oude Egypte, L. Oakes & L. Gahlin; Het Oude Egypte, T. Wilkinson

kroon amen kroon osiris kroon isis kroon nephthys kroon maat kroon horus kroon ra-horachte
Amon Osiris Isis Nephthys Maät Horus Ra-Horachte
Horus           Sachmet
Min            Pachet
kroon satis kroon ra kroon hathor kroon chnoem kroon chonsoe kroon nut kroon neith
Satis Ra Hathor Chnoem Chonsoe Noet Neith
    Isis        
kroon geb kroon hapi kroon seshat kroon selket kroon atem kroon waset kroon nechbet
Geb Hapy Sesjat Selket Atoem Waset Nechbet
  Meretseger         Anoeket
  Meret         Moet
kroon hemsut kroon anuket kroon anhuret kroon meshenet kroon hah kroon hesat kroon sukhos
Hemsoet Anoeket Onoeris Meschenet Heh Hesat Sobek
          Hathor
          Tawaret
kroon mandoelis kroon chepri  kroon montoe  kroon nerfertem  kroon thot kroon bes  kroon sopdetSothis
 Mandoelis Chepri  Monthoe  Nefertem  Thot Bes Sopdet
            Sothis
kroon amentet kroon reshef kroon ha kroon ptah 3 kroon ayebt    
Imentet Reshep Ha Ptah Ayebt