Godin Waset, Karnak, foto: Petra LetherWaset of Wosret zoals de godin ook wel wordt genoemd, wordt vertaald met 'de machtige vrouw'.

Waset wordt in eerste instantie geassocieerd met het gebied rondom Thebe en werd ook beschouwd als de personificatie van de stad. Het was het gebied waar zij werd  vereerd. Mogelijk dat zij de vroegere partner van Amon was, voordat de godin Moet haar plaats innam. Zij werd gezien als een beschermgodin en haar cultus was met name in de 12e dynastie erg populair. Drie farao's uit het Middenrijk hebben dan ook de naam Wosret in hun naam: Senwosret (ook Senoesret genoemd) wat ' man van Wosret' betekent.

Senwosret III, Luxor MuseumDe mannelijke tegenhanger van Waset heette Was, een veel minder bekende godheid waarvan slechts één vermelding is teruggevonden uit de 25e dynastie.
Mogelijk dat Waset van origine een aspect was van de godin Hathor, maar zij werd gedurende de tijd een zelfstandige godin. Ook wordt de godin vereenzelvigd met de god Monthoe, die oorspronkelijk was verbonden aan de oude stad Hermontis, het huidige Armant.Hieroglief voor Thebe, Witte Kapel Senwosret II, foto: Petra Lether Waset wordt ook vertaald met 'stad van de scepter', duidend op Thebe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de godin Waset de scepter als een van haar symbolen bij zich draagt. Zij wordt doorgaans antropomorf afgebeeld met deze scepter op haar hoofd. Op de scepter zijn meestal een veer en een band bevestigd. Dit is ook tevens het hiëroglifisch teken voor de 4e gouw van Boven Egypte, Thebe. Soms wordt de godin afgebeeld als een strijdlustige vrouw, voorzien van pijl, boog en een bijl. Doorgaans draagt zij in een hand ook nog het anch-teken.

© Joke Baardemans 2015

Bronnen: The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, R. Wilkinson; Lexikon de Ägyptologie, W. Helck, E.Otto, W. Westendorf; Waset, A. Dollinger, Rehafim.