Auteur en redactie

Joke Baardemans, auteur, eindredacteur en webmaster

RMO Leiden juni 2016, foto: Petra LetherIn het verleden heb ik diverse colloquia kunstgeschiedenis gevolgd. Hierdoor ben ik in aanraking gekomen met het oude Egypte. Door cursussen en colleges is mijn gedrevenheid om meer te weten te komen over deze bijzondere cultuur alleen maar toegenomen. Inmiddels heb ik egyptologie gestudeerd aan de universiteit van Manchester en het 'Certificate in Egyptology' behaald..Vervolgens heb ik de studie aan deze universtiteit voortgezet met twee extra verdiepingsjaren. Hoop in juli 2019 mijn Diploma in Egyptology award te ontvangen. Aan de universiteit van Exeter heb ik mij beziggehouden met de Nubische geschiedenis.
Voor een breder inzicht in de grafcultuur heb ik aan de uuniversiteit van Oxford een module Ritual and Religion in Prehistory gevolgd.


Petra Lether, redacteur en adviseur vormgeving

Petra LetherBij het schrijven word ik door diverse mensen, die de artikelen kritisch volgen en mij soms ook inhoudelijk van advies dienen, ondersteund.  Petra Lether, die ook al jaren intensief cursussen volgt, mede-bestuurslid is van Stichting Mehen en al vele reizen naar Egypte heeft gemaakt, is onmisbaar inzake tekstcontrole en het  aanleveren van beeldmateriaal. Daarnaast fungeert zij als klankbord bij het zoeken naar nieuwe onderwerpen.

(Laatste update 18-6-2019
)Auteursrecht
Het auteursrecht op de inhoud van deze website berust bij de redactie van www.beeldvanegypte.nl. Indien u gebruik wilt maken van artikelen, in welke vorm dan ook, neem dan contact op met de auteur.

Pagina 1 van 3