schrijver hildesheim3De artikelen die u hier aantreft geven een beeld van het leven en werken van de oude Egyptenaren. Een leven dat doordrongen was van religie en alles wat daarbij kwam kijken. De godenwereld nam een uiterst belangrijke plaats in. Alles stond in het teken van het leven na de dood. De mensen werkten hard, zoals tot uitdrukking is gekomen in de talrijke monumenten en de prachtige kunstvoorwerpen die zij hebben nagelaten. Natuurlijk had het leven in een land waarin farao's en hoge functionarissen de dienst uit maakten ook een schaduwzijde. Leven onder dwangarbeid, onteigening van grond en gebrek aan respect voor het menselijk leven waren ook de oude Egyptische heersers niet vreemd. De farao's regeerden op basis van een goddelijk recht en exploiteerden de bevolking meedogenloos. Daardoor was het leven niet makkelijk. Het land had een monarchaal bestuur dat leunde op talentvolle functionarissen. Zij bekleedden doorgaans hoge maatschappelijke posities en genoten aanzien onder de bevolking. Door hun talenten waren zij in staat tot het leveren van grote prestaties zoals de bouw van piramides, prachtige graven en alle mooie kunstvoorwerpen waar wij zelfs nu nog van kunnen genieten. De mooi gedecoreerde, dikwijls van teksten voorziene graven en de nagelaten geschriften vormen de basis voor deze artikelen. Hoewel het niet bepaald graven zijn van de doorsnee bevolking krijgen we aan de hand van de beelden en de teksten wel een goede indruk van het leven. We kunnen slechts constateren dat de roots van onze beschaving uiteindelijk liggen in de oud-Egyptische beschaving. Laat u verrassen door de oude Egyptenaren!

Foto: de schrijver Ptah-schepses, 6e Dynastie, Roemer und Pelizaeus Museum, Hildesheim/ J. Baardemans

Joke Baardemans, auteur, eindredacteur en webmaster

joke1In het verleden heb ik diverse colloquia kunstgeschiedenis gevolgd en in aanraking gekomen met het oude Egypte. Door cursussen en colleges is de gedrevenheid om meer te weten te komen over deze bijzondere cultuur alleen maar toegenomen. Inmiddels heb ik 5 jaar egyptologie gestudeerd aan de universiteit van Manchester, het 'Certificate in Egyptology' behaald en vervolgens in juli 2019 mijn 'Diploma in Egyptology' award ontvangen.  Aan de uni van Exeter heb ik een module Nubische geschiedenis gevolgd. Voor een breder inzicht in de grafcultuur heb ik aan de universiteit van Oxford deelgenomen aan een module Ritual and Religion in Prehistory. Inmiddels verdiep ik me verder in het hiërogliefenschrift.
Petra Lether, redacteur en adviseur vormgeving

Petra LetherBij het schrijven word ik door diverse mensen, die de artikelen kritisch volgen en mij soms ook inhoudelijk van advies dienen, ondersteund.  Petra Lether, die ook al jaren intensief cursussen volgt, actief bestuurslid is van Stichting Mehen en vele reizen naar Egypte heeft gemaakt, is onmisbaar inzake tekstcontrole en het  aanleveren van beeldmateriaal. Daarnaast fungeert zij als klankbord bij het zoeken naar nieuwe onderwerpen.

 

(Laatste update 26-04-20)


Auteursrecht
Het auteursrecht op de inhoud van deze website berust bij de redactie van www.beeldvanegypte.nl. Indien u gebruik wilt maken van artikelen, in welke vorm dan ook, neem dan contact op met de auteur.