schrijver hildesheim3De artikelen die u hier aantreft geven een beeld van het leven en werken van de oude Egyptenaren. Een leven dat doordrongen was van religie en alles wat daarbij kwam kijken. De godenwereld nam een uiterst belangrijke plaats in. Alles stond in het teken van het leven na de dood. De mensen werkten hard, zoals tot uitdrukking is gekomen in de talrijke monumenten en de prachtige kunstvoorwerpen die zij hebben nagelaten. Natuurlijk had het leven in een land waarin farao's en hoge functionarissen de dienst uit maakten ook een schaduwzijde. Leven onder dwangarbeid, onteigening van grond en gebrek aan respect voor het menselijk leven waren ook de oude Egyptische heersers niet vreemd. De farao's regeerden op basis van een goddelijk recht en exploiteerden de bevolking meedogenloos. Daardoor was het leven niet makkelijk. Het land had een monarchaal bestuur dat leunde op talentvolle functionarissen. Zij bekleedden doorgaans hoge maatschappelijke posities en genoten aanzien onder de bevolking. Door hun talenten waren zij in staat tot het leveren van grote prestaties zoals de bouw van piramides, prachtige graven en alle mooie kunstvoorwerpen waar wij zelfs nu nog van kunnen genieten. De mooi gedecoreerde, dikwijls van teksten voorziene graven en de nagelaten geschriften vormen de basis voor deze artikelen. Hoewel het niet bepaald graven zijn van de doorsnee bevolking krijgen we aan de hand van de beelden en de teksten wel een goede indruk van het leven. We kunnen slechts constateren dat de roots van onze beschaving uiteindelijk liggen in de oud-Egyptische beschaving. Laat u verrassen door de oude Egyptenaren!

Foto: de schrijver Ptah-schepses, 6e Dynastie, Roemer und Pelizaeus Museum, Hildesheim/ J. Baardemans