Djet

Kam met de naam van Djet, foto: Yoonig imagesDjet was de vierde heerser uit de 1e dynastie (2970-2960 v. Chr.).

Verondersteld wordt dat Djet de zoon was van farao Djer en Herneith. Hij regeerde ongeveer 6 tot 10 jaar. De precieze details van zijn heerschappij op de Steen van Palermo zijn helaas verloren gegaan. Djet's Horus-naam kan ook worden aangeduid met 'Slang van Horus'. De echtgenote van Djet was koningin Merneith, wat Geliefd door Neith betekent. Samen kregen zij een zoon met de naam Den. Het is aannemelijk dat Merneith, na de dood van haar echtgenoot, nog tijdelijk heeft geregeerd, want toen Djet stierf was zijn zoon nog erg jong. Bij het graf van Merneith in Abydos is een stèle gevonden waarvan men in eerste instantie dacht dat dit tot een koning behoorde. Toen archeologen labels met haar naam hadden ontdekten, werd haar status bevestigd. Zij droeg ook de titel: Moeder van de Koning. Een mogelijke tweede vrouw van Djet droeg de naam van Ahaneith.

Houten label met de naam van DjetDjet's graf (tombe Z) in Abydos, ligt ten westen van het graf van zijn vader Djer. Rondom zijn 174 andere graven gevonden. De grafhouders waren mensen die werden geofferd, mogelijk allemaal bedienden. Verondersteld werd dat zij de koning naar het hiernamaals volgden. Men vermoedt dat het latere gebruik van oesjaptie-beeldjes, die ook dienaren voorstelden, weleens uit deze gewoonte voort kan zijn gekomen. Bedienden werden geacht allerlei werkzaamheden, op afroep, voor hun koning te verrichten. De praktijk van mensenoffering is na Djet snel verdwenen, wat waarschijnlijk te maken had met de negatieve impact van deze gewoonte. Met het doden van de hele hofhouding verdween namelijk ook veel kennis en kunde.
Bij het graf in Abydos zijn ook nog 12 zogenaamde bootgraven aangetroffen, hoogstwaarschijnlijk stammend uit Djet's regeringsperiode. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar deze objecten en de functie daarvan.

In Sakkara is een groot mastaba-graf aangetroffen dat eveneens dateert uit de tijd van Djet (MastabaV). Mogelijk was dit graf bedoeld voor zijn vrouw of moeder. Ook in Tharkan zijn drie grote mastaba's gevonden die worden geassocieerd met de regering van Djet. Verondersteld wordt dat die graven aan hoge ambtenaren hebben toebehoord.

Ivoren label met de naam van Djet, foto: Yoonig imagesEr zijn nog meer interessante vondsten gedaan die informatie opgeleverd hebben over de regeringstijd van Djet. Labels met inscripties geven aan dat er intensief handel werd gedreven met Syrië en Palestina. In het graf vond men o.a. een prachtige kam van ivoor met de naam van Djet. Zoals in veel graven werden hier werktuigen van koper aangetroffen en gebruiksvoorwerpen van aardewerk. In het Louvre Museum te Parijs staat een stèle opgesteld die de naam van Djet draagt. De stèle is een meesterstuk en getuigd van groot vakmanschap.

© Joke Baardemans 2016
research: Petra Lether

Bronnen: Cronicle of the Pharaohs, P. Clayton; Encyclopedia of the Pharaohs, D. Baker