Tjenenet met uterus symbool op haar hoofd, foto: Petra LetherDe geboortegodin Tjenenet wordt vanaf het Middenrijk, evenals de godin Ioenit gezien als de echtgenote van de valkgod Monthoe.

Haar naam is voor het eerst waargenomen op een steenblok uit de 12e dynastie. Het kan zijn dat zij ook al eerder werd vereerd. Gedurende de Ramessiden periode groeide haar populariteit, maar wat later in de Egyptische geschiedenis nam dat geleidelijk aan weer af. Hoewel men soms denkt dat Tjenenet en de godin Rattaui dezelfde godin voorstelden, lijkt dit toch onwaarschijnlijk, daar beide godinnen ook weleens samen worden afgebeeld, zoals in de naos in de tempel van Edfoe.

Rattaui en Tjenenet, tempel van Deir el-Medina, foto Petra LetherTjenenet kan verschillende attributen bij zich dragen naar gelang de situatie waarin zij wordt afgebeeld. Een dikwijls herkenbaar symbool wat typisch bij haar hoort is de hoofdtooi die waarschijnlijk een uterus voorstelt. Verondersteld wordt dat dit een uterus van een koe is. Door dit specifieke symbool wordt zij nog weleens verward met de godin Meschenet, die soms eenzelfde symbool op haar hoofd draagt. Beiden zijn geboortegodinnen, maar Tjenenet belichaamt meer het kosmische aspect terwijl Meschenet meer aan aardse zaken wordt gekoppeld. Naast het uterus-teken draagt Tjenenet soms ook de gierenkap en de ureusslang, zoals bij de kroning van Mentoehotep in el-Tod, aan de buitenkant van de naos in de tempel van Edfoe of in de mammisie (geboortehuis) van Armant. Dit zijn echter gelegenheidsattributen terwijl het uterus-symbool haar vaste symbool is. Het onderscheid met Meschenet is soms alleen door de bijgevoegde tekst waar te nemen.

© Joke Baardemans 2015

Bronnen: The complete gods an goddesses of Ancient Egypt, R. Wilkinson; Lexikon de Ägyptologie, W. Helck, E.Otto, W. Westendorf