Hoofdsteun van sycamorenhout, met godinnen (waarschijnlijk Isis en Nephthys) graf Toetanchamon, Egyptisch Museum CaïroEen voorwerp dat we dikwijls tegenkomen in de oud-Egyptische kunst is de hoofdsteun oftewel de 'weres' zoals die werd aangeduid in het hiërogliefenschrift.