Reliëf met de godin OpetOpet is een nijlpaardgodin en zij had in het oude Egypte een beschermde en ondersteunende functie. Hoewel je niet direct een positieve indruk krijgt bij de foto werd zij wel beschouwd als een goedaardige godin.

Haar naam betekent 'harem' of 'favoriete plaats' . Zij wordt ook wel 'de grote Opet' genoemd en werd vereerd vanwege haar ondersteuning bij bevallingen. Daarin vertoont ze grote overeenkomst met een andere nijlpaardgodin, Taweret.
Opet wordt in de Piramideteksten al genoemd. De farao laat daarin optekenen dat hij gevoed wil worden door haar borst zodat hij nooit meer honger of dorst krijgt (PT 381-82). In wat latere, funeraire papyri wordt ze ook wel 'meesteres van de magische bescherming' genoemd.

Opet wordt op diverse manieren afgebeeld. Doorgaans heeft zij het uiterlijk van een nijlpaard. We zien Opet dikwijls rechtopstaand afgebeeld, met een grote, hangende borst en de opgezwollen buik van een zwangere vrouw. Haar armen lijken op de armen van een mens en zijn voorzien van leeuwenklauwen. Ook heeft ze leeuwenpoten. De rug en de staart zijn van een krokodil, soms wordt dit aspect als een complete krokodil uitgebeeld. Haar verschijningsvorm is in sommige gevallen bezwerend, het kwaad afwerend. Men ziet haar ook met een grote toorts in de hand en wierookkegels, zodat de overledene altijd is voorzien van licht en warmte.
Opet is sterk verbonden aan de Thebaanse regio, Thebe is de oude naam voor het huidige Luxor. Mogelijk was Opet de personificatie van deze stad. Zij werd in deze regio beschouwd als de moeder van de god Osiris, een van de belangrijkste goden uit het dodenrijk. Als zodanig was Opet dus verbonden met het hiernamaals en verscheen veelvuldig in grafteksten.

In de Grote Tempel van Amon in Karnak, aan de westzijde naast de tempel van de god Chonsoe, staat een klein tempeltje dat is gebouwd in de Late Tijd en de Ptolemaeïsche Tijd. Dit tempeltje is aan Opet gewijd. Volgens de Thebanen was dit de plaats waar de godin het leven gaf aan de god Osiris.
Uit het oude Egypte kennen we ook het Opet-festival (Opet-feest, Prachtige feest van Opet). Dit was een belangrijk feest, waarbij Amon in zijn bark van de tempel van Karnak verplaatst werd naar 'jpt rst' oftewel de Luxor-Tempel. Het was een vruchtbaarheidsviering die jaarlijks in de Nijldelta en in Thebe plaatsvond tijdens het Nieuwe Rijk met als thema de regeneratie van de natuur en vruchtbaarheid van het land en de mensen.

© 2013 Joke Baardemans

Bronnen: The complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, R. Wilkinson; The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt; The Complete Temples of Ancient Egypt, R. Wilkinson; Grosses Handwörterbuch Ägyptisch-Deutch, Hanig