Hapusuneb

Hapusuneb, Louvre, Parijs Materiaal: granodioriet
Afmeting: H. 1,15 m
Herkomst: Karnak, tempel van Amon?
Datering: 18e dynastie
Standplaats: Louvre, Parijs
Titels: hogepriester in de tempel van Amon, erfprins, graaf, schatbewaarder van de koning van Opper en Neder Egypte, eerste priester van Amon, opzichter van de werken van de koningHet streng kubistische beeld van Hapusuneb is uit talrijke fragmenten opnieuw samengesteld. Hapuseneb was hogepriester van Amon gedurende de regering van Hatsjepsoet. Zijn moeder, Ahotep behoorde tot de koninklijke harem. De naam van zijn moeder is bewaard gebleven op een stuk leisteen dat werd gevonden in de tempel van Thoetmoses III in Qurna. Hapu, zijn vader was voorleespriester van Amon. Zijn broer, Sa-Amon was schrijver en zegelbewaarder van de god Amon. Hapusuneb had ook een zus, genaamd Ahmose.
Samen met zijn vrouw kreeg hij drie zonen en 4 dochters, waarvan er eveneens enkelen belangrijke posities bekleedden in de tempel.
Hapusuneb werkte gedurende het 2e tot het 16e regeringsjaar van Hatsjepsoet als hogepriester in de tempel.