Hurkbeelden: toelichting bij overzicht

Na-secheper-en-Sachmet, 26e dynastie, Frankfurt am MainBeelden zijn niet weg te denken uit de Egyptische kunst. Talrijke vormen, van levensgroot tot piepkleine, houten en stenen beelden, staande, zittende, gehurkte, geknielde beelden domineren Egyptische collecties in musea over de hele wereld. Ook diverse monumenten in Egypte zijn voorzien van de mooiste beelden bijvoorbeeld de tempel van Ramses II in Abu Simbel, waar de majestueuze beelden aan de ingang van de tempel bij de bezoekers een onuitwisbare indruk achterlaten. Natuurlijk was het maken van een beeld duidelijk een privilege van de elite, het gewone volk kon zich een dergelijk luxe niet permitteren. De vele farao's en edelen hebben op grote schaal hun sporen nagelaten door zich te laten vereeuwigen door de uitmuntende kunstenaars die Egypte eigen was.
Het Middenrijk werd gekenmerkt door vernieuwing en variatie in de Egyptische beeldhouwkunst. Tijdens de 12e dynastie verscheen het kubus- of hurkbeeld. Hurkbeelden treft men ook in andere culturen aan, zoals in de Afrikaanse, Mexicaanse, Irakese cultuur. Opvallend is dat men verder in het gebied rondom de Middelandse Zee dit soort beelden niet heeft gevonden. In de oudheid wordt het op de grond hurken niet alleen gezien als een aangename rusthouding, maar dikwijls is het ook een werkhouding. Er zijn meerdere theorieën in omloop over de betekenis, vormgeving en variatie van het Egyptisch hurkbeeld. Bijgevoegde artikelen en beschrijvingen werpen een bescheiden licht op de diverse theorieën en andere wetenswaardigheden. De inspiratie en de bron voor het schrijven van de artikelen heb ik ontleend aan het disertatieonderzoek en de daarbij verschenen boekwerken van Regine Schulz, Die Entwicklung und Bedeutung des kuboiden Statuentypes. Een paar punten verdienen aandacht.

* Bij de plaatsing en benoeming van de hurkbeelden hanteer ik de namen zoals die bekend zijn in de diverse musea. Ik hou dus de betreffende landstaal aan. Indien de namen niet bekend zijn dan vermeld ik de transliteratienamen zoals deze door R. Schulz in haar disertatieonderzoek zijn aangegeven.
* Door middel van het aanklikken van een foto (op de openingspagina) komt u bij het desbetreffende hurkbeeld terecht of u opent overzicht geplaatste hurkbeelden in de (rechter) side-bar.
* Ook de locaties zijn door links met de beelden verbonden
* Door een klik op de plaatjes vergroot u deze.
* Ik hou mij aanbevolen voor foto's van hurkbeelden en ook voor aanvullende wetenswaardigheden!