Baardmannetje uit brecia-gesteente Naqada I-II Muse de LyonGedurende de Naqada I en Naqada II Periode maakten de ambachtslieden in het oude Egypte, met de beperkte middelen die ze hadden, interessante gebruiksvoorwerpen.

Deir el-Medina, foto: Jesus TrelloDeir el-Medina was een dorp tijdens het Nieuwe Rijk dat speciaal werd gebouwd voor de arbeiders en kunstenaars die meewerkten aan de bouw van de graven in het Dal der Koningen.

Isis lactans, P. Lether, KHM Wien, foto: Petra LetherDe iconografische manier waarop de vrouwelijke borst is weergegeven op de vele afbeeldingen uit het oude Egypte heeft alles van doen met vruchtbaarheid, moederschap en overvloedigheid.