Rechit-vogel (kieviet) voetstuk beeld Unas, Imhotep Museum, foto: Petra LetherDe kieviet (Vanellus vanellus) is de vogel die wordt geassocieerd met het Egyptische volk en kenmerkt zich door de korte snavel, de ronde kop, zijn vierkante staart en zijn opvallende, sprietige kuif.

Roodhalsganzen op een reliëf in tomb Nefermaat, 4e dynastieGedurende de dynastieke periode namen ganzen (Anser) zowel in symbolische als in praktische zin een nadrukkelijke plaats in binnen de Egyptische kunst en in het hiërogliefenschrift.