Vogels (c), de ijsvogel

Graf Hetepherachet RMOLeiden, ijsvogel-moeder slaat alarm, foto: Petra LetherDe ijsvogel (Alcedo atthis) kenmerkt zich door zijn specifieke jachtmethode en zijn mooie verenpracht.

Lees meer...

Vogels (d), de kieviet

Rechit-vogel (kieviet) voetstuk beeld Unas, Imhotep Museum, foto: Petra LetherDe kieviet (Vanellus vanellus) is de vogel die wordt geassocieerd met het Egyptische volk en kenmerkt zich door de korte snavel, de ronde kop, zijn vierkante staart en zijn opvallende sprietige kuif.

Lees meer...

Vogels (e), de gans

Roodhalsganzen op een reliëf in tomb Nefermaat, 4e dynastieGedurende de dynastieke periode namen ganzen (Anser) zowel in symbolische als in praktische zin een nadrukkelijke plaats in binnen de Egyptische kunst en in het hiërogliefenschrift.

Lees meer...

Vogels (f), de struisvogel

 Chaemwaset met waaier en enkele struisvogelveer, graf Chaemwaset QV 44De struisvogel (Struthio camelus) komt frequent voor in oud-Egyptische afbeeldingen.

Lees meer...